grudzień, 2019

01gru08:0020:00Turniej Tańca Rudolf KrakówSOBOTA

Czas

(Niedziela) 08:00 - 20:00

Lokalizacja

Hala Widowiskowo - Sportowa Kraków

Suche Stawy ul. Ptaszyńskiego 4

Więcej

Szczegóły wydarzenia

ZAPISY:  do 11.11.2019

FORMACJE: …..

KATEGORIE TANECZNE:

Styl i wiek: 

  • Inne Formy(wszystkie pozostałe style, w
    tym show dance, balet i acro dance)
  • do 6 lat, 7- 8 lat, 9-11 lat, 12 ? 13 lat, 14-15 lat, Pow. 16 lat, 30+

CZAS: do 4 min.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH ORAZ
TANECZNYCH W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ W DANEJ KATEGORII.

POZIOMY ZAAWANSOWANIA
DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY
Tancerze debiutujący – pierwszy, drugi lub trzeci raz na turnieju. Tańczą nie dłużej niż 1 rok.
ŚREDNIOZAAWANSOWANI
Tancerze ze średnim doświadczeniem, uczestniczyli w kilku turniejach, tańczą nie więcej niż 2 lata.
OPEN/ZAAWANSOWANI
Tancerze doświadczeni, obyci ze sceną. W tej kategorii mogą brać udział również tancerze z mniejszym stażem tanecznym.
Decyzja należy do trenera.
UWAGA
Tancerz początkujący i średniozaawansowany może brać udział również w kategorii open ? w tym przypadku należy opłacić każdy start osobno.

PRODUKCJA ŚWIĄTECZNA
Choreografie opowiadające o grudniowym, niezwykłym czasie i magii Świąt Bożego Narodzenia – kostiumy i muzyka nawiązująca do klimatu świąt.
? Czas od 2-4 minut.
? Wiek uczestników dowolny – od lat 3 do lat 100 – można połączyć siły swoich tancerzy z różnych grup wiekowych.
? Minimalna ilość osób 12. Maksymalnie ? brak ograniczeń!
Do startu w tej kategorii dopuszczamy również trenerów.
Uwaga!
? Startowe w tej kategorii wynosi 25 zł od osoby.
? Każdy uczestnik i trener otrzymuje specjalny pamiątkowy medal, przypisany tylko do tej kategorii.

? Zwycięskie ekipy otrzymają specjalną nagrodę.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy ?

Ilość zespołów w tej kategorii ograniczona.

OPŁATA STARTOWA:
o 30 zł od osoby za pierwszą kategorię,
o 25 zł od osoby za każdą kolejną kategorię taneczną.
Opłata startowa w powyższej kwocie obowiązuje przy zaksięgowaniu środków na koncie organizatora na 14 dni przed wybranym turniejem.
Po tym terminie startowe wzrasta do kwoty:
o 35 zł od osoby za pierwszą konkurencję,
o 30 zł od osoby za każdą kolejną konkurencję.
Rejestracji dokonujemy ostatecznie na 7 dni przed turniejem.
BILETY WSTĘPU:
Wstęp płatny: Dorośli ? 20 zł, młodzież i studenci ? 10 zł , dzieci do lat 12 – wstęp wolny.
Na każde 10 osób w grupie przypada jedna darmowa wejściówka.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest poprawne dokonanie zgłoszenia online oraz wniesienie opłaty startowej w wymaganej wysokości za cały zespół najpóźniej na 7 dni przed turniejem 2019 roku na konto organizatora:
Grażyna Słodkowska – Business Dating Warszawa 84 1750 0012 1975 5000 0024 7561
Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia, które wpłynie po terminie oraz w przypadku dużej liczby zgłoszeń, do zakończenia rejestracji w poszczególnych kategoriach we wcześniejszym terminie. Do startu nie zostaną dopuszczone osoby niepełnoletnie bez opiekuna ? trenera..
NAGRODY:
FORMACJE I MINI FORMACJE
o I miejsce: puchar dla zespołu, medale i dyplomy dla każdego tancerza w zespole;
o II miejsce: puchar dla zespołu, medale i dyplomy dla każdego tancerza w zespole;
o III miejsce: puchar dla zespołu, medale i dyplomy dla każdego tancerza w zespole;
o Od IV miejsca w finale ? puchar dla zespołu i dyplomy dla każdego tancerza w zespole.
SOLIŚCI, DUETY, TRIO
o I miejsce: medal, dyplom;
o II miejsce: medal, dyplom;
o III miejsce: medal, dyplom;
o Od IV miejsca w finale ? dyplom.
W KATEGORIACH POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH WSZYSCY TANCERZE
OTRZYMUJĄ MEDALE I STAJĄ NA PODIUM.

Podczas turnieju będą też rozdawane niespodzianki od sponsorów i organizatora.

NAGRODY SPECJALNE
Komisja sędziowska może przyznać nagrodę specjalną po zakończeniu każdego bloku festiwalu.
PROSIMY PRZEDSTAWICIELI GRUP O ODBIÓR PRZYZNANYCH NAGRÓD PODCZAS FESTIWALU.
RAMOWY PROGRAM
Festiwal zostanie podzielony na 4 ? 5 bloków tanecznych po których zostaną rozdane nagrody dla uczestników i
przyznane po każdym bloku wyróżnienia.
Blok I godz. 10.00 ? disco dance, grupy początkujące ? jazz,
Blok II godz. 12.30 ? jazz, modern plus pozostałe grupy początkujące.
Blok III godz. 14.30 ? show dance, średniozaawansowani ? wszystkie kategorie
Blok IV ? godz. 17.00 Hip hop
Szczegółowy Program Festiwalu zostanie podany po zakończeniu rejestracji.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian ramowego programu ze względu
na ilość zgłoszeń w poszczególnych kategoriach tanecznych.

UWAGI
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
o Gotowość tancerzy do prezentacji na minimum 45 minut przed planowanym występem.
o Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.
o Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
o Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.
o Godne reprezentowanie i zachowanie podczas festiwalu ? przestrzeganie zasad
rywalizacji fair play.

NAGRODY I DYPLOMY
Prosimy trenerów / przedstawicieli klubów o odbiór pamiątkowych dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do rundy finałowej, bądź zaistniała inna przyczyna z powodu, której tancerz nie otrzymał nagrody lub jej nie odebrał.
POMOC DZIECIOM PRZEZ OSOBY DOROSŁE
Istnieje możliwość pomocy dzieciom do lat 8 przez osoby dorosłe przy wniesieniu i zniesieniu dekoracji i rekwizytów
oraz przy wprowadzeniu oraz ustawieniu dzieci pod warunkiem nieprzekroczenia czasu 15 sekund.
WYMIARY PARKIETU
12×14 m2
PRÓBA PARKIETU
Przewidujemy próby parkietu w wyznaczonym przez organizatora czasie, do muzyki organizatora.
INNE

? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji. W szczególnych przypadkach
kolejność prezentacji może ulec zmianie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
? Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w
przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zamianie na innego zawodnika
oraz nie podlega zwrotowi.
? Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem festiwalu.
? Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas festiwalu.
? Trenerzy i rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i przygotowanie zgłoszonych
uczestników turnieju. Na każde 10 osób w zespole instytucja delegująca zapewnia opiekuna.
? Zabrania się biegania, wchodzenia na sprzęty i drabinki na hali oraz dokonywania działań zagrażających
bezpieczeństwu podczas festiwalu.
? Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w regulaminie.
? Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w
dowolnych mediach oraz przez organizatorów.
? Zdjęcia i wideo mogą być wykonywane jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Ze względu na komfort tancerzy, wprowadzamy zakaz doświetlania zdjęć i wideo światłem błyskowym oraz ciągłym.
UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie zawodników w trakcie trwania turnieju leży po stronie instytucji delegującej. Każda formacja/grupa jest
zobowiązana do posiadania wymaganej ilości opiekunów: 1 opiekun na maksymalnie 10 osób. Opiekunowie odpowiadają
za zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie trwania imprezy.
OPIEKA MEDYCZNA
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
AKREDYTACJE
Organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci do użytku osobistego.
POSIŁKI
W trakcie imprezy będzie działał bufet.
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne na temat startu tancerzy pod numerem telefonu 575558505 ? Grażyna Słodkowska

W imieniu organizatorów, patronów i sponsorów życzymy udanego startu!

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.

X